marți, 23 august 2011

Indemnul de azi - Fii gata-a zice: NU!Cînd mergi pe calea vieţii şi-apar în faţa ta, 
Plăceri îmbietoare, ce par a te chema, 
Frumoase-atrăgătoare, satanice momeli, 
Atunci, bagă de seamă, fii treaz să nu te-nşeli. 
Rămîi pe calea vieţii, la ele nu te du 
Că nu-s decît ispite. Fii gata-a zice: NU!
Cînd ţi se-oferă-n viaţă acele-ocazii rari, 
Să urci, să ai onoruri’, s-ajungi între cei mari, 
Să ai favoruri multe, să guşti cupa din plin, 
Să fi-mbrăcat în slavă, să ai un trai senin 
În schimbul lepădării, tu aminte îţi adu, 
Că toate-s trecătoare. Fii gata-a zice: NU!
Cînd întîlneşti prilejuri de-aţi însuşi ceva, 
Ce-ţi pare că nu-i mare păcat a le lua: 
Un toc, un lucru, o pungă, o carte sau un ceas, 
Şi n-o să ştie nimeni că tu chiar le-ai sustras,- 
- Ispită amăgitoare!… oare nu vei şti tu ? 
De ce vrei să te-ascunzi? Mai bine spune: NU!
Cînd tainicele şoapte caută a-ţi provoca, 
Gînduri de viclenie, de ură, răzbunare asupra altora, 
Dor de chefuri, de beţii, destrăbălări, dezmăţ, 
Fără să mai ţii seama de ce-i sfînt şi de preţ, 
Vezi, tu ai o conştiinţă, nu ţi-o strivi acu 
Înfruntă pe vrăjmaşul. Fii gata-a zice: NU!
Cînd eşti în strîmtorare pentru credinţa ta, 
Cînd trupu-ţi este rană şi-ai moartea-n faţa ta, 
Zăcînd pe rogojină, în temniţ-aruncat, 
Şi ţi se spune-n taină că poţi să fii scăpat, 
Doar să îţi pleci genunchiul, cum şi altul făcu, 
Atunci, ca cei trei tineri, fii gata-a zice: NU!
Aşa-nfruntînd ispita, viaţa-ţi vei păstra, 
Curată, fericită şi-aici, si-n slava Sa.
Scris de: Alexei Tentiuc

0 comentarii: